Omgang persoonsgegevens

Studio Toet houd alleen persoonsgegevens bij voor het maken van afspraken, opstellen van contracten en opmaken van facturen.Deze gegevens worden verwerkt in een file die alleen toegankelijk voor de medewerkers van Studio Toet. Deze gegevens worden dan ook niet openbaar gemaakt via derden of internet.