Verhuur kleding

ALGEMENE VOORWAARDEN VERHUUR KLEDING STUDIO TOET.

1 HUURPERIODE, RESERVERING, CONTACTGEGEVENS

Een huurperiode bestaat uit een aantal door de huurder gereserveerde dagen. De huurperiode

geldt voor een minimum van 1 dag. De reservering geschiedt door de huurder zelf via prive

bericht facebook of email. Bij telefonisch reserveren wordt er een mail met de reservering

gestuurd naar het opgegeven mailadres van de huurder. Bij het reserveren is het opgeven van

uw contactgegevens verplicht, evenals een akkoordverklaring met de algemene voorwaarden.

Wij noteren bij aanvang uw legitimatiebewijs.

2 HUUROVEREENKOMST, PRIJZEN, BETALING, ANNULEREN

De reservering is van kracht nadat de huurder bij de reservering akkoord is gegaan met de

algemene voorwaarden. De geregistreerde huurder is volledig verantwoordelijk voor alle

kleding die onder de naam van de huurder zijn gehuurd, ongeachte wie de kleding heeft

gedragen.

De tarieven per kledingstuk/set zijn verschillend en van te voren af te spreken. De tijd gaat in

op het moment dat het kledingstuk/set de studio heeft verlaten en eindigt op het moment dat

het kledingstuk/set de studio binnen wordt gebracht.

De kleding dient in dezelfde staat te worden terug gebracht als in het begin van de

huurperiode. Indien de kleding vies en/of beschadigd is, dan zijn de schoonmaakkosten en de

herstelkosten voor rekening van de huurder. Het is verboden de kleding zelf schoon te maken

of te herstellen.

Bij annulering door huurder binnen 1 week voor aanvang van de huurperiode, is deze aan de

verhuurder 50% van de huursom verschuldigd. Bij aanvang dient het gehele huurbedrag bij

ons binnen te zijn of afgerekend te worden. Voor extra dagen kunnen wij een factuur

nasturen. De bijschrijving dient binnen 14 dagen op onze rekening te staan.

4 AANSPRAKELIJKHEID

De huurder van de kleding is aansprakelijk voor beschadiging en diefstal van al de ter

beschikking gestelde kleding, gebruiksvoorwerpen. De huurder erkent, vanwege zijn

huurperiode, bij akkoord verklaring van deze algemene voorwaarden automatisch de

aansprakelijkheid van het gehuurde en verklaart daarmee tevens te beschikken over alle

informatie en vaardigheden om het gehuurde correct en professioneel te gebruiken. De

huurder dient voor gebruik van de kleding deze te controleren op aanwezigheid en op

beschadiging. Als bij die controle blijk is van beschadiging of vermissing, dient dit door de

gebruiker vooraf gemeld te worden via een daarvoor bestemd gebrekenformulier, te

verkrijgen bij de verhuurder. Indien er vooraf geen gebrekenformulier is ingeleverd zullen alle

geconstateerde vermissingen en beschadigingen na gebruik door die huurder, voor rekening

van die huurder komen.

5 VERZEKERING, BESCHADIGING, DIEFSTAL, BEVEILIGING

De huurder verklaart d.m.v. akkoordverklaring met de algemene voorwaarden, in het bezit te

zijn van een deugdelijke WA verzekering. Beschadigingen en vermissingen dienen door

huurder onmiddellijk aan verhuurder gemeld te worden. Beschadiging en vermissing dienen

door de huurder vergoed te worden op basis van nieuwwaarde, ongeacht zijn

polisvoorwaarden. Diefstal wordt onmiddellijk aan de politie doorgegeven.