Verhuur studio

ALGEMENE VOORWAARDEN VERHUUR STUDIO STUDIO TOET.

Per 1 januari 2019

1 HUURPERIODE, RESERVERING, CONTACTGEGEVENS

De reservering is van kracht nadat de huurder bij de reservering akkoord is gegaan met de

algemene voorwaarden. De geregistreerde huurder is volledig verantwoordelijk voor alle

personen die vanwege zijn reservering aanwezig zijn of aanwezig waren. Onder de naam

‘huurder’ in deze algemene voorwaarden worden ook verstaan alle personen die vanwege de

huurder in de studio aanwezig zijn of zijn geweest. In het huurbedrag is inbegrepen het

gebruik van al de aanwezige apparatuur behorende bij die studio, de visagieruimte en de

omkleedruimtes. Ook is er een lange werktafel die gebruikt kan worden voor bv. workshops.

Ook in de prijs inbegrepen assistentie indien gewenst.

De kosten bedragen € 25.00 incl btw per uur voor de gehele studio met uitzondering van de

waterstudio. Aangepaste prijzen voor dagdelen.

Huurprijs waterstudio is € 35.00 incl btw per uur. Aangepaste prijzen voor dagdelen.

Onze prijzen zijn inclusief koffie, thee en water. Ook schoonmaakkosten zijn inbegrepen mits

alles weer netjes opgeruimd achtergelaten wordt. De studio dient in dezelfde staat te worden

achtergelaten als in het begin van de huurperiode.

Bij annulering door huurder binnen 1 maand voor aanvang van de huurperiode, is deze aan de

verhuurder 25% van de huursom verschuldigd.

Bij annulering door huurder binnen 2 weken voor aanvang van de huurperiode, is deze aan de

verhuurder 50% van de huursom verschuldigd.

Bij annulering door huurder binnen 1 week voor aanvang van de huurperiode, is deze aan de

verhuurder 75% van de huursom verschuldigd.

Bij annulering door huurder op de dag van afspraak, is deze aan de verhuurder 100 % van de

huursom verschuldigd.

U krijgt vooraf een factuur die voor aanvang betaald dient te zijn.

3 TER BESCHIKKING GESTELDE APPARATUUR, VOORWERPEN EN

FACILITEITEN

De ter beschikking gestelde apparatuur en faciliteiten zijn:

Diverse flitskoppen met verschillende sterktes, zoals 2x 150 Ws, 1x 200 WS, 2x 300 Ws, 2x

400 WS en 2x 600 Ws.

Diverse softboxen in verschillende formaten, waaronder een langwerpige softbox.Snoet en

diverse hulpmiddelen zoals kleurfilters voor bij de lampen zijn aanwezig.

Beautydiscs met en zonder grit.

Diverse achtergronden waaronder witte en zwarte rol , lengte van 3.15 meter. Witte of zwarte

achtergrondgordijnen lengte 6 meter. Diverse achtergronden van stof

Triggers voor Nikon, Canon, Pentax, Samsung, Fujifilm, Kodak, Contax, Panasonic, Leica,

Olympus. Voor Sony is er een voetje.

De studio wordt verhuurd met bovengenoemde apparatuur en hulpmiddelen.

Bij schade na afloop van een shoot aan een papierrol, folie van de waterstudio, wordt er €

7.50 excl. btw aan kosten gerekend.

4 AANSPRAKELIJKHEID, ONDERHOUD

De huurder van de studio is aansprakelijk voor beschadiging en diefstal van al de ter

beschikking gestelde apparatuur, gebruiksvoorwerpen en gebouwen. De huurder erkent, ook

namens alle aanwezige personen vanwege zijn huurperiode, bij akkoordverklaring van deze

algemene voorwaarden automatisch de aansprakelijkheid van het gehuurde en verklaart

daarmee tevens te beschikken over alle informatie en vaardigheden om het gehuurde correct

en professioneel te gebruiken. De huurder dient voor gebruik van de apparatuur deze te

controleren op aanwezigheid en op beschadiging. Als bij die controle blijk is van

beschadiging of vermissing, dient dit door de gebruiker vooraf gemeld te worden via een

daarvoor bestemd gebrekenformulier, te verkrijgen bij de verhuurder. Indien er vooraf geen

gebrekenformulier is ingeleverd zullen alle geconstateerde vermissingen en beschadigingen

na gebruik door die huurder, voor rekening van die huurder komen. Zonder schriftelijke

toestemming van de verhuurder mag niets uit de studio’s worden meegenomen of geleend.

5 VERZEKERING, BESCHADIGING, DIEFSTAL, BEVEILIGING

De huurder verklaart d.m.v. akkoordverklaring met de algemene voorwaarden, in het bezit te

zijn van een deugdelijke WA verzekering. Beschadigingen en vermissingen dienen door

huurder onmiddellijk aan verhuurder gemeld te worden. Beschadiging en vermissing dienen

door de huurder vergoed te worden op basis van nieuwwaarde, ongeacht zijn

polisvoorwaarden. Diefstal wordt onmiddellijk aan de politie doorgegeven.

Huurder gaat akkoord dat de eigenaar van STUDIO TOET altijd het recht heeft op de vloer

aanwezig te zijn. Voor geheim gevoelige shoots kan er een verklaring worden opgesteld

tussen beide partijen. We zullen ons in dat geval zoveel mogelijk terugtrekken tijdens de

shoots en zoveel mogelijk elders binnen of buiten het pand aanwezig zijn.